Email This Post Email This Post    |    YORUM YAZ   |    Print This Post Print This Post    |    Favorilerinize ekleyin!
 
DERMOİD KİST (MATÜR KİSTİK TERATOM) I

Dermoid kist veya matür kistik teratoma,ovaryan neoplazmların sık görülen bir tipi olup,sıklıkla reproduktif çağda tespit edilir ve bu gruptaki over tümörlerinin ortalama %5-25′ini oluşturur.Overin germ cell tümörüdür. Tipik olarak matür kistikteratoma, embriyonal her üç germ tabakasınıda içerir (endoderm, mezoderm, ektoderm). Her üç germ tabakasından da eleman içermesi(sebasea sıvı,kıl,diş,kemik vb ) ultrasonografi veya cerrahi sırasında kolay tanınmasını sağlar.Genelde tek overde görülür. Teratomların %99′u benign karakterdedir ve reproduktif çağda özellikle 30-40 yaşları  arasında pik yapar. Neoplastik transformasyonu çok nadirdir ve bu malign transformasyon içerdiği epitelyal elementlerden başlar. Malign transformasyonu,en sık olarak skuamaoz hücreli karsinoma olarak görülür. Adenokarsinoma ve karsinoid formuda nadir olarak ortaya çıkabilir.Menopozdan sonra buyumeleri durur.

Kistik teratomlar dermoid kist olarak da adlandırırlar. Genellikle unilateral, unilokuler, 15 cm’ye kadar buyuyebilen duzgun yuzeyli lezyonlardı. Sebase materyal, sac, kemik, kalsifikasyon, tiroid dokusu, bronşal mukus membranlar icerebilirler. Ağılılıolarak kistik olan lezyonlar kompleks kitle gorunumunde de olabilir. İtrakistik yağdoku, epitelyal debris ve sacları konglomerat oluşurduğ durumlarda hiperekojen solid gorunum verebilir (1, 2). Kim ve ark. 370 benign ovaryan teratomu gozden gecirdikleri genişserili  bir calışada, US, BT ya da manyetikrezonans (MR) gibi goruntuleme yontemlerinden herhangi birisinde, kistik bir ovaryan tumor icerisindeki sıısııseviyelenmesinin kuvvetle kistik teratomu duşndurebileceğni, lezyon icerisinde yuzen nodul gorunumu varlığıda ise bunun kistik teratom icin patognomonik olabileceğni bildirmişerdir (1). Olgumuzda da lezyon icerisindeki yuzen topun gosterilmesiyle kistik teratom tanııkonmuşve cerrahi olarak da bu tanıdoğulanmışı Bizim bilgilerimize gore, icerisinde multipl sayıa yuzen top gorunumu olan kistik ovaryan teratom vakalarıbildirilmişolmakla beraber (3-5), olgumuzdaki gibi yağsııseviyelenmesiyle birlikte yuzen yağtopu gorunumu iceren bir olgu bildirilmemişir.Bu yonuyle bu olgunun ilginc olduğnu duşnuyoruz.Kistik bir over kitlesi icerisindeki sıısııseviyelenmesinin kuvvetle kistik teratomu duşndurebileceğnin belirtilmesine karşı, nekrotik materyal ya da kan iceren diğr kistik over tumorleri, endometrioma ve hemorajik over kistleri de, değşk dejenerasyon evrelerinde kan icermeleri nedeniyle, sıısııseviyelenmesi gosterebileceğnden, sıısııseviyelenmesinin her zaman kistik over teratomu tanııicin yeterli bir bulgu  olamayabileceğ de bildirilmişir (1, 6, 7). Ancak yağsııseviyelenmesi ve yuzen nodul gorunumunun nonteratomatoz kitlelerde gorulmediği rapor edilmişir (1).

Ovaryan kistik teratomlar klasik olarak konfigurasyon ve komponentlerine gore uc kategoriye ayrılırlar. Birinci tipte tumor icerisindeki yuzen debrise bağlı tabakalanma gorulur. İkinci tip noduler ya da vejetatif tarzda mural protruzyonlar icerir. Ucuncu tip ise yağ-sıvı seviyelenmesi gosterir (7, 8). Bu klasik gorunumun dışında olgumuzda hem yağ-sıvı seviyelenmesi, hem de yuzen top gorunumu vardı. Kistik ovaryan teratom icerisindeki yuzen noduller yağ, sac ve yumuşak doku icerir. Yağ ve sac dokusunun karışımından oluşan yuzen noduller US’ik olarak hiperekojen gorunumde olup, posteriorda yoğn akustik golge oluşururlar. Olgumuzdaki yuzen nodul de benzer sonografik ozellik gosteriyordu. Anekoik kistik komponent normal vucut ıııda sııvasıta olan pur sebumu temsil eder (3

Ultrasonografide sebasea sıvının içerdiği bazen seviyede gösteren ekojen ve daha az ekojen lobule yapıların oluşturduğu solid bir kitle şeklinde izlenir.İçlerindeki saç,kıl gibi ekdodermal yapılar ise ince sık lineer çizgilenmeler olarak izlenirler.

Sağ over lojunu dolduran içerisinde internal ekolar içeren hipoekojen ve içerisinde seviyelenme gösteren yağ-sıvı içerik nedeniyle yatayla açı oluşturacak şekilde seviyelenme gösteren ;yoğun, posteriorunda akustik gölge oluşturan yarım ay şeklinde hiperokojen alan bulunan ince düzgün duvarlı, mikst kitle lezyonu dikkati çekmektedir.

Bazen bu yoğun içeriğin oluşturduğu ekojenite nedeniyle komşuluğundaki barsak anslarının oluşturduğu ekojenite ile aynı özellikleri taşıdığından komşu barsak anslarından ayırdetmek oldukça zor olabilir.

Kim ve ark. 370 benign ovaryan teratomu

gozden gecirdikleri geniş serili

bir calışmada, US, BT ya da manyetik

rezonans (MR) gibi goruntuleme

yontemlerinden herhangi birisinde,

kistik bir ovaryan tumor icerisindeki

sıvı-sıvı seviyelenmesinin kuvvetle

kistik teratomu duşundurebileceğini,

lezyon icerisinde yuzen nodul gorunumu

varlığında ise bunun kistik teratom

icin patognomonik olabileceğini

bildirmişlerdir (1). Olgumuzda

da lezyon icerisindeki yuzen topun

gosterilmesiyle kistik teratom tanısı

konmuş ve cerrahi olarak da bu tanı

doğrulanmıştı. Bizim bilgilerimize

gore, icerisinde multipl sayıda yuzen

top gorunumu olan kistik ovaryan teratom

vakaları bildirilmiş olmakla beraber

(3-5), olgumuzdaki gibi yağ-sıvı

seviyelenmesiyle birlikte yuzen yağ

topu gorunumu iceren bir olgu bildirilmemiştir.

Bu yonuyle bu olgunun

ilginc olduğunu duşunuyoruz.

Kistik bir over kitlesi icerisindeki

sıvı-sıvı seviyelenmesinin kuvvetle

kistik teratomu duşundurebileceğinin

belirtilmesine karşın, nekrotik materyal

ya da kan iceren diğer kistik over

tumorleri, endometrioma ve hemorajik

over kistleri de, değişik dejenerasyon

evrelerinde kan icermeleri nedeniyle,

sıvı-sıvı seviyelenmesi gosterebileceğinden,

sıvı-sıvı seviyelenmesinin her

zaman kistik over teratomu tanısı icin

yeterli bir bulgu olamayabileceği de

bildirilmiştir (1, 6, 7). Ancak yağ-sıvı

seviyelenmesi ve yuzen nodul gorunumunun

nonteratomatoz kitlelerde gorulmediği

rapor edilmiştir (1).

Ovaryan kistik teratomlar klasik olarak


 
Email This Post Email This Post    |    YORUM YAZ   |    Print This Post Print This Post    |    Favorilerinize ekleyin!
Bu yazı Pazar, 16 Aralık 2012, 00:19 tarihinde Dermoid Kist kategorisi altında yayımlandı. Bu yazıya yapılacak yorumlardan haberdar olmak için RSS 2.0 beslemesini kullanabilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz, veya kendi sitenizden geri izleme yapabilirsiniz.