Email This Post Email This Post    |    YORUM YAZ   |    Print This Post Print This Post    |    Favorilerinize ekleyin!
 
ENDOMETRİAL POLİP & TVUSG

Endometriyal polipler (EP) reproduktif ve postmenopozal dönem kadınlar arasında sık görülen bir problem olup, semptom olarak sıklıkla kanama düzensizliklerine yol açmaktadır. Polipler reproduktif çağda tekrarlayan gebelik kayıpları ve infertilite ile ilgili sorunlara yol açabilirler. Postmenopozal dönemde ise malignensi riski taşımaları nedeniyle önem taşırlar. Genel popülasyona bakıldığında Endometrial poliplerin sıklığı yaklaşık %15-%25 olduğu tahmin edilmektedir. Poliplerin çoğu asemptomatik olmakla beraber polipin ucundaki endometriyumun steroid çekilmesine kanamayla ilk cevap veren ve proliferasyon sonrasında da en son rejenere olan kısım olması sebebiyle menstürel düzensizliklere yol açabilir.Endometriyal polipler, endometriyumun benign proliferatif lezyonları olup, daha çok rutin cerrahi patoloji inceleme ile tanısı konulmaktadır.

 

Endometrial polibin histolojik paterni, sıklıkla düzensiz proliferatif glandlara eşlik eden damar duvarı kalın fibrotik stroma şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Endometrial polipler soliter veya multipl sayıda olabilirler. Bununla birlikte servikal polipler ile birliktelik gösterebilirler.Endometrial polip, morfolojik olarak atrofik, hiperplastik ve karsinomatöz polipler olarak değişik şekillerde saptanabilir. Günümüzde Endometrial poliplerin yaklaşık %12 ila%34 oranında endometriyal karsinomlar ile birlikteliği saptanmış olup, bu durumun rastlantısal olarak mı yoksa poliplerin daha sonradan karsinoma dönüştüğü mü konusu üzerinde değişik fikirler öne sürülmektedir.

 

Endometrial proliferasyon ve endometriyal farklılaşmada östrojen ve progesteronun etkileri bilinmektedir. Poliplerdeki glandüler epitelyal dokuda estrojen ve progesteron ekspresyonu normal endometrium dokusundan pek farklı değildir. Bu sebeble endometrial polip gelişiminde ve büyümesinde östrojenin parsiyel bir etkinliği olduğu düşünülmektedir.Endometrial poliplerin tanısı önceleri küretaj sonrası konulmaktaydı. Günümüzde ise ultrasonografi gibi non invazif, sonohisterografi ve ofis histeroskopi gibi minimal invazif yöntemler tanıda daha sık kullanılmaktadır.


Polipler endometriyumun difüz veya fokal kalınlaşması şeklinde görülürler. Sonohisterografide intrakaviter polipler anekoik sıvının polip ve sapını çevrelemesiyle kolayca gösterilebilirler. Eğer muayene foliküler fazda yapılırsa anormal endometrial kalınlaşmayı göstermek için herhangi bir medyuma gerek yoktur. Ama periovulatuar ve sekretuar fazda polipler anekoik sıvının kontraslığında çok daha iyi gösterilebilirler. Transvaginal renkli pulse Doppler ile endometrial polipleri besleyen minör arterler gösterilebilir. Üç boyutlu ultrasonografi ile uterin kavitenin detaylı analizi yapılarak polipin sınırlarını net olarak ortaya koyabilmek mümkündür. Son dönemlerde jinekolojide tanı yöntemlerinin artması, endometrial poliplerin görülme sıklığını ve yaş grubunu da değiştirmiştir.


Chavez ve arkadaşları özellikle genç infertil olgularda, uygulanan histeroskopik girişimler sonucunda poliplerin sıklıkla görüldüğü ve infertiliteye sebeb olabilecegini bildirmişlerdir.Endometrial polipler görülme sıklıkları yaşla artan lezyonlardır. Obezite, hipertansiyon ve tamoksifen tedavisi alan bayanlar polip gelişimi için risk altında bulunmaktadır. Endometrial poliplerin tanısında bugün için diagnostik histeroskopi altın standart olarak karşımıza çıkmaktadır. Endometrial polip tanısı konulan olgularda uygun olan yaklaşım malignensi potansiyeli taşımaları nedeniyle poliplerin ekstirpasyonudur. Günümüzde genişçe kabul gören tedavi yöntemi poliplerin histereskopik rezeksiyonu şeklinde olmaktadır.


  
Email This Post Email This Post    |    YORUM YAZ   |    Print This Post Print This Post    |    Favorilerinize ekleyin!
Bu yazı Pazar, 19 Mayıs 2013, 01:34 tarihinde Endometrial Polip kategorisi altında yayımlandı. Bu yazıya yapılacak yorumlardan haberdar olmak için RSS 2.0 beslemesini kullanabilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz, veya kendi sitenizden geri izleme yapabilirsiniz.