Email This Post Email This Post    |    YORUM YAZ   |    Print This Post Print This Post    |    Favorilerinize ekleyin!
 
OMFALOSEL

Omfalosel, barsakların ve/veya karaciğerin umblikal kordon içerisine fıtıklaştığı karın ön duvar defektidir. Evisere olmuş  organların periton ve amniondan oluşmuş membranla çevrelenmesi gastroşizisden ayırır. Literatürde omfaloselin doğum insidansı 10000 canlı doğumda 0.8-3.9’dur. Omfalosel olgularının %45’i ek anomaliler, %35’i ise kromozom anomalileri ile birliktedir. Becwith-Wiedemann Sendromu gibi sendromlarla birlikte olabilir. 11-14 haftalık gebeliklerde asosiye anomali ve kromozom bozukluğu prevelansı 1:1000’dir. Omfalosel ile birlikte görülen kromozomal anomalaliler en sık trisomi 18 ve 13’dür. Omfaloselde prognoz genellikle ek malformasyonlara bağlıdır. İzole olgularda %90’lara varan survey bildirimiştir. Ultrasonografi teknolojisinin gelişmesiyle birlikte fetal anomaliler daha erken ve ayrıntılı olarak tanınabilir . Erken tanı ile gebelere ayrıntılı danışma ve daha erken karar verme  şansı sunulabilir. Karın ön duvar defektlerinde konvansiyonel iki boyutlu ultrasonografi (2BUSG) temel tanı  yöntemidir .

Brantberg ve arkadaşlarının 90 vakalık omfalosel serisinde olgular abdominal duvardaki yerleşime göre epigastrik, santral ve hipogastrik olarak sınıflanmıştır. Santral omfalosel olgularında %69, epigastrik olgularda %12.5  anormal karyotip tesbit edilmiş. Genel olarak tüm seride %49 anormal karyotip saptanmış. En sıktrizomi 18 bildirilmiştir. Sadece barsakların herniye olduğu vakalarda daha fazla oranda karyotip anormalliği saptanmış. Santral omfaloselde %89, epigastrik omfaloselde %71 ek anomaliler saptamışlar. Bu seride izole omfalosel %11’di ve bu olgularında %90’lara varan survey saptanmış. Tüm olguların ise %9’u doğum sonrası yaşamlarını sağlıklı olarak  sürdürmüşler.

 


 
Email This Post Email This Post    |    YORUM YAZ   |    Print This Post Print This Post    |    Favorilerinize ekleyin!
Bu yazı Cumartesi, 04 Mayıs 2013, 17:23 tarihinde 16-18 Hft OBST USG, GİS USG, OBSTETRİK OLGU kategorisi altında yayımlandı. Bu yazıya yapılacak yorumlardan haberdar olmak için RSS 2.0 beslemesini kullanabilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz, veya kendi sitenizden geri izleme yapabilirsiniz.