Email This Post Email This Post    |    YORUM YAZ   |    Print This Post Print This Post    |    Favorilerinize ekleyin!
 
DERMOİD KİST ( MATÜR KİSTİK TERATOM )Y

Orta kısımında hiperekojen oldukça keskin ve düzgün kenarlı, seboreik materyalin doldurduğu Demoid Kist ile etrafındaki sağlam over dokusu izlenmektedir.

Kadınlarda ikinci ve üçüncü on yılda en sık görülen overyan neoplazm olan teratomların %95′den fazlası dermoid kisttir (matür kistik teratom). 40 yaş altındaki kadınlarda over kaynaklı neoplazilerin %62′sini dermoid kistler oluşturmaktadır . Bilateral olma olasılıkları %10-17′dir . Çoğu kistik benign lezyonlar ektoderm, endoderm, mezoderm kökenli matür dokular içerirler. En sık görülen elemanlar deri, kıl folikülleri ve sebase veya ter bezleri gibi ektoderm kökenlilerdir.Dermoid kistler yavaş büyürler. Klinik bulgular kistin büyüklüğüne, etraf dokulara yaptığı basıya, torsiyona veya rüptüre bağlıdır. En sık görülen komplikasyon torsiyondur. Çocuklar ve genç hastalarda sıktır. Bazı serilerde torsiyon oranı %10-16 olarak verilmektedir. Şiddetli akut karın ağrısı oluşturur ve acil abdominal yaklaşıma gerek duyulur.Malign transformasyon yaşlılarda görülür ve insidansı %0.17-2′dir. Dermoid kistlerin rüptürü ise sık görülen bir komplikasyon değildir. Rüptür iatrojenik veya nadiren spontan olabilir. Tümörün peritoneal kaviteye rüptürü sonucu tümör içeriğinin karın içine dökülmesi ile kimyasal ve/veya granülomatöz peritonit gelişebilir. Bu durum granülamatöz reaksiyon ve karın içi yaygın yapışıklıklara neden olur.

Dermoid kistlerin tanısında ultrasonografi oldukça etkin bir yöntemdir.Kistin içeriği herbir olguda farklı olduğu için sonografik görüntüde bu içeriğin bileşimine göre her zaman birbirinden farklıdır.fakat temel bazı özellikler tüm dermoid kistlerde izlenirler.Boyutları ve içerikleri herzaman birbirinden farklıdırlar.

Aşağıda çok büyük boyutlarda olmayan bir dermoid kist örneği içerdiği yoğun sebasea materyalle sağlam over dokusu içerisinde hiperekojen eko yapısı ve keskin, oldukça düzgün sınırları ile açıkça tanınabilmektedir.

                       

Aynı özelliklere sahip hiperekojen düzgün sınırlı başka bir dermoid kist örneği izlenmektedir.Sağlam over dokusu içerisinde ayrıca bir follikül bulunmaktadır.

 

Dermoid kistlerin yavaş büyüdüklerini söylemiştik fakat büydükçe içerdikleri materyal hem miktar olarak artmaya hem de çok farklı kökenden dokuları içermeye başlarlar.Bu halleriyle ultrasonografide heterojen eko yapısında ağırlıklı olarak hiperekojen lobule keskin sınırlı solid yapılar oluşturular. İçlerindeki yer yer dağılmış yoğun dokuların ses dalgalarını iletmemelerine bağlı olarak akustik gölgelenmelerin neden olduğu akustik gölgeler siyah olarak izlenirler.Bazılarının içerdiği saç,kıl gibi ekdoderme ait dokular ise ince çizgiler halindeki lineer ekojenitelerin sebebidirler.

 

 

Dermoid kistlerin tedavisi cerrahidir. Yaklaşım laparoskopik veya laparotomi ile olabilir. Hastalar genellikle genç olduklarından konservatif tedaviler seçilmelidir.Kistektomi veya ooforektomi yapılabilir. Diğer over dikkatle muayene edilmelidir. Operasyon sırasında kistin rüptüre olmamasına dikkat etmek gerekir. Böyle bir Dermoid kist veya matür kistik teratoma,ovaryan neoplazmlarR.pt.r, mat.r kistik teratomlarda olduka nadir görülür. Tahmini insidansı %0.3-2.5′tir .Rüptür, kist kalın duvarlı olduğundan ancak duvarı zayıflatan torsiyon,enfeksiyon, malign transformasyon,etraf okulara yapışıklık veya travma sonucu oluşur. Gebelik döneminde rüptür, enfeksiyon, malign transformasyon ve torsiyon ihtimali artar. Malign transformasyon postmenopozal dönemde başlar, ortalama yaş 55′tir ve en sık skuamöz hücreli karsinom görülür.Rüptür akut olursa hemoraji ve şoka neden olabilir.

 

 


 
Email This Post Email This Post    |    YORUM YAZ   |    Print This Post Print This Post    |    Favorilerinize ekleyin!
Bu yazı Çarşamba, 10 Nisan 2013, 16:20 tarihinde Dermoid Kist kategorisi altında yayımlandı. Bu yazıya yapılacak yorumlardan haberdar olmak için RSS 2.0 beslemesini kullanabilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz, veya kendi sitenizden geri izleme yapabilirsiniz.