OVERLER
ENDOMETRİOMA
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 votes, average: 3.2 out of 5)
Loading ... Loading ...
ENDOMETRİOMA
Kasım 18, 2013 - 19:32

  Endometriozis, endometrial gland ve stromanın uterus dışında bulunması


SEKS KORD STROMAL TÜMÖRLER
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5 out of 5)
Loading ... Loading ...
SEKS KORD STROMAL TÜMÖRLER
Kasım 18, 2013 - 19:21

Tüm ovaryan malignensiler içerisinde seks kord stromal tümörlerin oranı


GERM HÜCRELİ OVER TÜMÖRLERİ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5 out of 5)
Loading ... Loading ...
GERM HÜCRELİ OVER TÜMÖRLERİ
Kasım 18, 2013 - 19:18

Bu grup ovarian neoplazmlar embriyonik gonadın primitif germ hücrelerinden


MALİGN EPiTELYAL OVER TÜMÖRLERİ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 5 out of 5)
Loading ... Loading ...
MALİGN EPiTELYAL OVER TÜMÖRLERİ
Kasım 18, 2013 - 18:15

Seröz Adenokarsinomu Tüm malign over tümörlerinin %50’ sini oluştururlar.


BENiNG EPiTELYAL OVER TÜMÖRLERİ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...
BENiNG EPiTELYAL OVER TÜMÖRLERİ
Kasım 18, 2013 - 18:05

SERÖZ KİSTADENOM;  Seröz kistadenomlar müsinöz tümörlerden daha sıktır,


JÜVENİL TÜMÖRLER
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...
JÜVENİL TÜMÖRLER
Kasım 16, 2013 - 20:40

Çocukluk ve adolesan yaş grubunda ortaya çıkan jinekolojik tümörler


İMMATÜR TERATOM
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...
İMMATÜR TERATOM
Kasım 15, 2013 - 20:37

Germ hücreli tümörler tüm over kanserlerinin %3’ünden azını  oluşturur.


OVERİN GRANÜLOSA HÜCRELİ TÜMÖRÜ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4 out of 5)
Loading ... Loading ...
OVERİN GRANÜLOSA HÜCRELİ TÜMÖRÜ
Kasım 14, 2013 - 20:24

Seks-kord stromal tümörler (SKST) tüm over malignitelerinin yaklaşık


GEBELİK & ADNEKSİYEL KİTLE
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 votes, average: 3.4 out of 5)
Loading ... Loading ...
GEBELİK & ADNEKSİYEL KİTLE
Mayıs 23, 2013 - 17:14

Teknolojik gelişmelere paralel olarak 1990’lardan başlayarak ultrasonografik


İMMATÜR TERATOM
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 4 out of 5)
Loading ... Loading ...
İMMATÜR  TERATOM
Mayıs 4, 2013 - 18:56

Germ hücreli tümörler tüm over kanserlerinin %3’ünden azını  oluşturur.


ADNEKS TORSİYONU
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5 out of 5)
Loading ... Loading ...
ADNEKS  TORSİYONU
Mayıs 2, 2013 - 16:40

 


OVER TORSİYONU III
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 5 out of 5)
Loading ... Loading ...
OVER  TORSİYONU III
Mayıs 2, 2013 - 16:21

 


OVER TORSİYONU II
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 4.33 out of 5)
Loading ... Loading ...
OVER  TORSİYONU II
Mayıs 2, 2013 - 15:54

TORSİYONE DERMOİD KİST
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4 out of 5)
Loading ... Loading ...
TORSİYONE  DERMOİD  KİST
Mayıs 1, 2013 - 13:11

Adneksiyal torsiyon adneks, over veya daha nadiren yalnız tüpün, infundibulopelvik


GEBELİK VE OVER TORSİYONU
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 4.33 out of 5)
Loading ... Loading ...
GEBELİK  VE  OVER  TORSİYONU
Mayıs 1, 2013 - 12:15

Bütün jinekolojik aciller içerisinde %2.7’ lik insidansı olan adneks


OVER TORSİYONU I
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 3 out of 5)
Loading ... Loading ...
OVER TORSİYONU I
Nisan 27, 2013 - 23:03

Adneksiyal torsiyon adneks, over veya daha nadiren yalnız tüpün, infundibulopelvik