MOL HİDATİFORM
GTN; KORİYO KARSİNOM; PSTT
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 4 out of 5)
Loading ... Loading ...
GTN; KORİYO KARSİNOM; PSTT
Nisan 20, 2013 - 18:29

İnvaziv Mol hydatiformun patolojik özellikleri olarak İleri lokal invazyon


GTH; PARSİYEL MOL HİDATİFORM
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4 out of 5)
Loading ... Loading ...
GTH; PARSİYEL MOL HİDATİFORM
Mart 24, 2013 - 18:02

Gestasyonel trofoblastik hastalık (GTH), anormal fertilizasyonun bir sonucu


GTN; İNVAZİV MOL HYDATİFORM
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 4.33 out of 5)
Loading ... Loading ...
GTN; İNVAZİV MOL HYDATİFORM
Şubat 24, 2013 - 12:00

Mol hidatiform tanısı alan olguların %80 ‘unda hastalık benign


GTH; MOL HYDATİFORM
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 votes, average: 4.4 out of 5)
Loading ... Loading ...
GTH; MOL HYDATİFORM
Şubat 10, 2013 - 18:42

 Plasenta blastokistik trofoblasttan gelişir ve gebelikte ilk diferansiye